นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ
Bangkok Cosmetic Surgery
61/29 ซอยทวีมิตร (ทางเข้าจากแยก อ.ส.ม.ท.)
ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง กทม.10320
Tel : 66 (02) 612 2122-3
Mobile : +6681 814 4196
Email: [email protected]
Website : www.bangkokcosmeticsurgery.com

ประวัติการศึกษา:
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง พ.ศ.2537 ได้คะแนนสูงที่สุดในประเทศ

การอบรมขั้นสูงและประสบการณ์ทำงาน:
 • วุฒิบัตรความเชี่ยวชาญในวิทยาศาสตร์ประยุกต์ biomaterial มหาวิทยาลัย Leuven (K.U.Leuven), เบลเยี่ยม พ.ศ. 2545 bio material
 • ศึกษางาน มหาวิทยาลัย Innsbruck ออสเตรีย, พ.ศ. 2545
 • ศึกษางาน โรงพยาบาล Brugges เบลเยี่ยม พ.ศ. 2544
 • อาจารย์หน่วยศัลยศาตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลสมุทรปราการ พ.ศ. 2537 – 2541
 • อาจารย์หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2541 – 2551
 • หัวหน้าศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 2557-ปัจจุบัน
 • กรรมการสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย
 • Board examiner committee for plastic and reconstructive surgery residence in 2003, 2004, 2005, 2008
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
 • กรรมการสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย


Hospital Privileges:

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
 • โรงพยาบาลปิยะเวท
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
ผลงานตีพิมพ์/ผลงานประชาสัมพันธ์:
 • Co-researched and co-authored on articles, this had published in local and international medical journal e.g., The Journal of Plastic and Reconstructive Surgery, The Cleft Palate-Craniofacial Journal,
 • The Thai journal of surgery, etc.
 • Guest speaker at local and international conferences
 • Guest speaker on many television program on hot topics about plastic
 • and reconstructive surgery
สมาชิกสมาคมและสมาพันธ์:
 • The Medical Council of Thailand
 • The Royal College of Surgeon, Thailand
 • The Society of Plastic and Reconstructive Surgeon of Thailand
 • The Society of Aesthetic Plastic Surgeons of Thailand