ราคา

นอนโรงพยาบาล (วัน/คืน) *รวมอยู่ใน

การทำศัลยกรรมเพื่อความงาม

ใช้ยาชาเฉพาะที่

ใช้ยาสลบ

ศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตก/ทำตาสองชั้น

 

 

 

ผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาล่าง

๑๕,๐๐๐

-

ผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาบนหรือทำตาสองชั้น

๑๕,๐๐๐

-

ศัลยกรรมกระชับใบหน้า

 

 

 

ยกกระชับ(ดึง)หน้าผาก

๓๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๓/๒

ยกกระชับ(ดึง)หน้าบางส่วน

๔๐,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

๓/๒

ยกกระชับใบหน้าทั้งหมด (หน้าและลำคอ)

๕๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๓/๒

ศัลยกรรมตกแต่งโหนกแก้ม

 

 

 

ผ่าตัดลดโหนกแก้ม

๑๒๐,๐๐๐

๓/๒

ผ่าตัดเสริมโหนกแก้ม

 

๑๐๐,๐๐๐

๒/๑

ศัลยกรรมตกแต่งจมูก

 

 

 

ผ่าตัดตกแต่งรูปร่างของจมูก (ลดขนาด/ปรับแต่งรูปทรง)

 

 

 

ผ่าตัดตกแต่งรูปร่างปลายจมูก

๒๐,๐๐๐

 

-

ผ่าตัดเสริมจมูก

๑๕,๐๐๐

 

-

ผ่าตัดลดขนาดปีกจมูก

๙,๐๐๐

 

-

ศัลยกรรมตกแต่งริมฝีปาก

 

 

 

ผ่าตัดลดขนาดริมฝีปาก(บนหรือล่าง)

๘,๐๐๐

 

-

ผ่าตัดเสริมความอวบอิ่มของริมฝีปาก

๑๕,๐๐๐

 

-

ศัลยกรรมตกแต่งรูปคาง

 

 

 

ผ่าตัดเหลาคาง

๙๐,๐๐๐

๓/๒

ผ่าตัดเสริมคาง

๒๐,๐๐๐

 

ศัลยกรรมตกแต่งหู

 

 

 

ผ่าตัดแก้ไขหูกาง(ข้างละ)

๑๐,๐๐๐

ศัลยกรรมตกแต่งทรวงอก

 

ยกกระชับทรวงอก

 

๑๐๐,๐๐๐

๓/๒

ลดขนาดทรวงอก

 

๑๐๐,๐๐๐

๓/๒

แก้ไขทรวงอกโตผิดปกติในชาย

๕๕,๐๐๐

๓/๒

เสริมทรวงอก

๙๐,๐๐๐

๒/๑

แก้ไขการผ่าตัดเสริมทรวงอก

๑๐๐,๐๐๐

-

ตกแต่งลดขนาดเส้นรอบวงของผิวสีคล้ำ รอบหัวนม/ปานนม

๑๕,๐๐๐

ศัลยกรรมแก้ไขรูปร่าง

 

 

 

ฉีดไขมัน

๒๐,๐๐๐

 

-

ลดกระชับหน้าท้อง

 

๑๐๐,๐๐๐

๓/๒

ดูดไขมันหน้าท้อง

 

๘๐,๐๐๐

๒/๑

ลดไขมันส่วนอื่นจุดละ

 

๒๐,๐๐๐

๒/๑

ศัลยกรรมลดขนาดมุมขากรรไกร

 

๑๐๐,๐๐๐

๓/๒

ดูดไขมันใต้คาง

 

๗๐,๐๐๐

๒/๑

การทำลักยิ้มข้างละ

๘,๐๐๐

-

การผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง

 

 

Penile Skin Inversion/Vaginal Plasty Sigmoid colon vaginoplasty

 

๒๐๐,๐๐๐

๓๒๐,๐๐๐

๖/๕

๖/๕

ราคา

นอนโรงพยาบาล (วัน/คืน) *รวมอยู่ใน

การทำศัลยกรรมเพื่อความงาม

ใช้ยาชาเฉพาะที่

ใช้ยาสลบ

ผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาล่าง

๑๕,๐๐๐

-

ผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาบนหรือทำตาสองชั้น

๑๕,๐๐๐

-

ศัลยกรรมกระชับใบหน้า

ราคา

นอนโรงพยาบาล (วัน/คืน) *รวมอยู่ใน

การทำศัลยกรรมเพื่อความงาม

ใช้ยาชาเฉพาะที่

ใช้ยาสลบ

ยกกระชับ(ดึง)หน้าผาก

๓๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๓/๒

ยกกระชับ(ดึง)หน้าบางส่วน

๔๐,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

๓/๒

ยกกระชับใบหน้าทั้งหมด (หน้าและลำคอ)

๕๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๓/๒

ศัลยกรรมตกแต่งโหนกแก้ม

ราคา

นอนโรงพยาบาล (วัน/คืน) *รวมอยู่ใน

การทำศัลยกรรมเพื่อความงาม

ใช้ยาชาเฉพาะที่

ใช้ยาสลบ

ผ่าตัดลดโหนกแก้ม

๑๒๐,๐๐๐

๓/๒

ยกกระชับ(ดึง)หน้าบางส่วน

๑๐๐,๐๐๐

๒/๑

ศัลยกรรมตกแต่งจมูก

ราคา

นอนโรงพยาบาล (วัน/คืน) *รวมอยู่ใน

การทำศัลยกรรมเพื่อความงาม

ใช้ยาชาเฉพาะที่

ใช้ยาสลบ

ผ่าตัดตกแต่งรูปร่างของจมูก (ลดขนาด/ปรับแต่งรูปทรง)

ผ่าตัดตกแต่งรูปร่างปลายจมูก

๒๐,๐๐๐

-

ผ่าตัดเสริมจมูก

๑๕,๐๐๐

-

ผ่าตัดลดขนาดปีกจมูก

๙,๐๐๐

-

ศัลยกรรมตกแต่งริมฝีปาก

ราคา

นอนโรงพยาบาล (วัน/คืน) *รวมอยู่ใน

การทำศัลยกรรมเพื่อความงาม

ใช้ยาชาเฉพาะที่

ใช้ยาสลบ

ผ่าตัดลดขนาดริมฝีปาก(บนหรือล่าง)

๘,๐๐๐

-

ผ่าตัดเสริมความอวบอิ่มของริมฝีปาก

๑๕,๐๐๐

-

ศัลยกรรมตกแต่งรูปคาง

ราคา

นอนโรงพยาบาล (วัน/คืน) *รวมอยู่ใน

การทำศัลยกรรมเพื่อความงาม

ใช้ยาชาเฉพาะที่

ใช้ยาสลบ

ผ่าตัดเหลาคาง

๙๐,๐๐๐

๓/๒

ผ่าตัดเสริมคาง

๒๐,๐๐๐

ศัลยกรรมตกแต่งหู

ราคา

นอนโรงพยาบาล (วัน/คืน) *รวมอยู่ใน

การทำศัลยกรรมเพื่อความงาม

ใช้ยาชาเฉพาะที่

ใช้ยาสลบ

ผ่าตัดแก้ไขหูกาง(ข้างละ)

๑๐,๐๐๐

ศัลยกรรมตกแต่งทรวงอก

ราคา

นอนโรงพยาบาล (วัน/คืน) *รวมอยู่ใน

การทำศัลยกรรมเพื่อความงาม

ใช้ยาชาเฉพาะที่

ใช้ยาสลบ

๑๐๐,๐๐๐

๓/๒

ลดขนาดทรวงอก

๑๐๐,๐๐๐

๓/๒

แก้ไขทรวงอกโตผิดปกติในชาย

๕๕,๐๐๐

๓/๒

เสริมทรวงอก

๙๐,๐๐๐

๒/๑

แก้ไขการผ่าตัดเสริมทรวงอก

๑๐๐,๐๐๐

-

ตกแต่งลดขนาดเส้นรอบวงของผิวสีคล้ำ รอบหัวนม/ปานนม

๑๕,๐๐๐

ศัลยกรรมแก้ไขรูปร่าง

ราคา

นอนโรงพยาบาล (วัน/คืน) *รวมอยู่ใน

การทำศัลยกรรมเพื่อความงาม

ใช้ยาชาเฉพาะที่

ใช้ยาสลบ

ฉีดไขมัน

๒๐,๐๐๐

-

ดูดไขมันหน้าท้อง

๘๐,๐๐๐

๒/๑

ลดไขมันส่วนอื่นจุดละ

๒๐,๐๐๐

๒/๑

ศัลยกรรมลดขนาดมุมขากรรไกร

๑๐๐,๐๐๐

๓/๒

ดูดไขมันใต้คาง

๗๐,๐๐๐

๒/๑

การผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง

ราคา

นอนโรงพยาบาล (วัน/คืน) *รวมอยู่ใน

การทำศัลยกรรมเพื่อความงาม

ใช้ยาชาเฉพาะที่

ใช้ยาสลบ

Penile Skin Inversion/Vaginal Plasty Sigmoid colon vaginoplasty

๒๐๐,๐๐๐
๓๒๐,๐๐๐

๖/๕
๖/๕


ผู้สนใจที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยกรุณาติดต่อ 0 2612 2122 - 3


All prices are subject to change. Please use the above price list as a benchmark to help you plan for your surgery. BCS will inform you about the pricing in advance. You will be asked to sign the invoice for any additional cost incurred from the surgery/procedure.

The above pricing table is only applicable for uncomplicated patients. Patients with bleeding disorder and severe underlying medical conditions such as HIV or uncontrolled diabetes are considered to be complex or high risk cases and should not be using the above pricing table as a benchmark for surgery costs. The final quotation will be shared with you after the initial consultation with your surgeon. Lowered package pricing may be available for clients that decide to undergo multiple types of surgeries.

BCS reserves the right to request for additional preoperative evaluation or treatment (at your own costs). If you fail to complete the additional preoperative evaluation, your surgeon will not perform a surgery for you. This is for you to achieve the best result without any complication.

The Pricing Includes:

 • Preoperative consultation
 • Preoperative studies including CBC, CXR, EKG and AntiHIV
 • Operating Room Charges: OR Room use, Recovery Room, Scrub & Circulate Nurse
 • Medical Equipment including the surgical implants and Medical Supplies necessary for the procedure
 • Medications : All medications for the procedure
 • Doctor Fees: Surgeon & Anesthesiologist (if needed)
 • Private room charges, food and nursing care for the nights required in the hospital (if hospitalization is needed for your surgery)
 • Postoperative follow up

The Pricing Excludes:

 • Air ticket
 • Hotel cost
 • Transportation cost
 • Special Investigations or medications which require for diagnosing or treating your medical condition(s) or underlying disease(s).
 • Other charges not related to the procedures
 • Charges for other procedure or other plastic surgery
 • Items of a personal nature such as in-room drinks, telephone charges, special meal and guest meals will be charged at the normal rates in effect